Ti, kteří mě vedou a inspirují

Rád bych zde zmínil zásadní učitele, kteří neustále formují moji bytost a stali se nedílnou oporou součástí mé cesty v tomto životě.

Pro můj osobní vývoj jsou tito milovaní lidé velkým přínosem. Přestože s některými z nich jsem se nesetkal osobně, jejich poznání mě velmi obohatilo.

Tím nejzásadnějším průvodcem je však mé vlastní nitro, které mě nikdy neopustí a vždy bude určovat hlavní směr mého působení a veškerého konání.

Mými hlavními učiteli a inspirátory jsou:

  Mamka Olina Veselá – první mnou bezpodmínečně milovaná duše a spolehlivá opatrovatelka nejen z raného dětství, která vždy stojí pevnýma nohama na zemi a má jasně definovaný řád. Darovala mi s upřímnou láskou to nejcennější, co kdy mohla, můj život.

  Otec Milan Veselý – první duchovní učitel v útlém dětství, který mě nenuceně zasvětil do tajů esoteriky a metafyziky. Jeho hlavní motto z mých školou povinných let bylo „hmota a duch jednou jsou“. Mimo jiné výborný lékař a charismatický myslitel s vlastním Střediskem Reflexní Terapie.

  Dnes již zesnulá, babička Lída Brousková – žena s obrovským srdcem a hlubokou pokorou, která mi v duchu křesťanských zásad a mystiky předávala jejím věkem prověřená moudra a časté modlitby. Zároveň ve mě vždy vzbuzovala touhu po vědění svým vlastním příkladem. Ve svých 80-ti letech studovala univerzitu třetího věku a stále se věnovala svému pracovnímu povolání, které milovala. Skutečný příklad neskonale aktivního vědomého člověka.

  Má úžasná žena Míša Veselá – životní partnerka a učitelka lásky, citlivosti, spontánnosti a porozumění, které jsem neustále vděčný za veškerou její podporu, vytrvalost a tolik potřebné pochopení. Vášnivá sportovkyně a nejspolehlivější parťák na společném nejen lezeckém laně. Současně také ta nejlepší máma, kuchařka, pečovatelka a inspirátorka našich tří dětí.

  Naše děti Tomík, Marijánka a Matýsek – kteří mě učí být stále ve střehu, v naprosté pozornosti a kterým vděčím za vzor ryzí autenticity.

   Eduard Tomáš – jeden z největších českých mystiků minulého století, kterého jsem, společně s jeho ženou Mílou Tomášovou, měl tu čest i osobně potkat. Jejich učení vede přímo k jádru samotné podstaty lidského bytí.

   Paul Brunton – britský filozof a cestovatel, jenž mě výrazně ovlivnil svými Zápisky a Tajnostmi. www.paulbrunton.cz.

   Fráňa Drtikol – nespoutaný bohém pevně stojící ve středu své vlastní podstaty. V mých očích skutečný český realizovaný buddhista.

   Šri Ramana Mahariši – Tamilský mudrc z hory Arunáčaly, který je typickým představitelem východního askety dvacátého století s vlastní úchvatnou metodou sebedotazování – Átmavičáry, nejkratší cesty k osvobození.

   Richard David Bach – americký letec a spisovatel, který mi ukázal lehkost bytí nejen z kokpitu letounu, ale zejména příkladem ideálního soužití dvou milujících rovnocenných partnerů z autobiografické knihy Most přes navždy.

   Václav Král – skutečný král a mistr československého průmyslového a hlavně automobilového designu. Nadčasový konstruktér a vášnivý závodník rychlých kol, který mě také naučil v jeho svérázném podání, že vše co se tvoří, má být krom ergonomického a estetického designu tak jednoduché a účelné jako „roura na hovnocuc“.

   Jaroslav Dušek – herec, improvizátor a inspirující mudrc, který významně změnil můj pohled na současné dění svým představením Čtyři dohody. Od té doby jeho počínání velice rád sleduji a je mi vždy velkým potěšením se s ním setkat i osobně. Neméně zajímavé jsou i jeho pravidelné besedy Duše K a další pořádané přednášky a unikátní aktivity.

   Milan Calábek – všestranný myslitel, léčitel a cestovatel, zakladatel esoterického centra MANDALA a Univerzity Nové doby, ve které jsem měl možnost se po čtyři roky seznamovat s věděním širokého spektra esoterických disciplín. Muž, kterého si velmi vážím nejen pro jeho encyklopedické vědomosti a znalosti, ale především pro jeho vitalitu a přemíru energie, s jakou své poznání šíří dál.

   Dan Millman – americký atletický šampion a trenér. Jeho Cesta pokojného bojovníka patří k nejinspirativnějším příběhům, jaké jsem kdy četl. V roce 2011 jsem měl možnost ho vidět také na živo a je znát, že Dan překypuje pozitivní energií a má stále páru.

   Anastasie – Sibiřská vědma a přírodní žena z Tajgy, která jakoby promlouvala z hloubky srdce miliónů lidí, včetně mě samotného, v 10-ti dílné sérii knih Zvonící cedry Ruska autora Vladimíra Megreho. Anastasino poselství mě přivedlo na cestu k původním kořenům. Ona je také mimo jiné nositelkou myšlenky rodových statků, které jsou v souladu s duchem moderní permakultury.

   Jarda Svoboda – cestovatel, vizionář, neúnavný propagátor a manifestor permakulturní filosofie a vědomého tvoření v Čechách. Člověk který mi představil životní koncept, se kterým naprosto souzním a kterého se už nikdy dobrovolně nevzdám 🙂 Tvůrce neuvěřitelně bohatého organického projektu ekozahrady.com.

   Abraham – skupinové vědomí z nefyzické dimenze, které skrze Esther a Jerry Hicksovi předávají úžasné vhledy a vesmírné pravdy. Mnohdy tak jednoduché, až se tomu ani nechce pomalu věřit.

Všem těmto moudrým bytostem vzdávám převeliký hold a vřele děkuji za jejich osobní přínos v mém vývoji.

Tibetská mantra