Můj obchodní model, aneb co za pouť?

Vše je jistá forma energie – nádech a výdech, příjem a výdej,… Žádné naše konání nezůstává bez odezvy.Pocit naprosté rovnováhy Dostáváme zpět vždy to, co vyšleme ve stejné míře i když třeba v pozměněné formě. Stejně tak i naše veškeré počínání včetně jejich reakcí. Jelikož ctím Vesmírný zákon o zachování energie a vzájemné přitažlivosti, snažím se jednat v souladu s těmito principy a vždy respektuji energetickou rovnováhu.

Jednou z forem energie jsou i peníze. Z povahy mnou nabízených služeb není předem zcela jasné, jak bude naše společná pouť či jiné setkání přesně vypadat a tím pádem není možné dopředu stanovit přesnou pevnou sazbu. Vše záleží na konkrétních okolnostech, naladění a míře vzájemného proudění energie mezi námi.

Proto můj obchodní model vychází z filozofie ekonomiky DAR za DAR a za svoje služby s vděčností přijmu odpovídající množství vynaložené energie. Ač upřednostňuji finanční reciproční vyrovnání, tak po předchozí domluvě je možná i jiná forma úhrady, např. nabídka vlastních služeb, zajímavých produktů, nebo informací, dle toho, čím zrovna disponuješ. Sám vnímám své ohodnocení jako souhrn následujících tří částí.

Individuální balanc a míra proudění

  Bezprostřední náklady vynaložené na cestu hradí vždy poutník (člověk, jenž žádá o pouť) – obvykle náklady na dopravu (převážně cestuji veřejnou dopravou, pokud to nelze nebo je to neefektivní, je mé dopravné 8 Kč/Km), ubytovánístravu pro sebe i pro mne (za mě prosím vegetariánskou nebo veganskou).

  Ohodnocení se mnou stráveného času ve stejné míře, jako si poutník cení času vlastního. Jedna z forem může být, kolik si sám/a vyděláš za shodný čas v hrubém příjmu (také svůj příjem řádně zdaňuji), tzn. jedna jednadvacetina Tvého průměrného hrubého příjmu za měsíc.

    Ohodnocení osobního přínosu, spokojenost a míra vlastního pokroku a sebepoznání. Zde může být přínos patrný až za nějakou dobu po proběhlé pouti, proto je zcela v pořádku, pokud svůj růst a můj přínos oceníš byť i dodatečně. Vše je správně a já přijmu s radostí a vděčností odměnu v jakékoli výši. Děkuji.

< Pojď se na to připravit >                                                                 < Kdy tedy vyrazíme? Ozvi se >