Co všechno je možné na doprovázené pouti zažít a poznat…

Už jen to, že je člověk na čerstvém vzduchu, obklopen půvabnou krajinou a vymaněn ze stereotypů každodenních povinností, může mnohým přinést tolik potřebné zastavení se a procítění přítomného okamžiku. Během doprovázené pouti dochází k uvolnění mysli a veškerého toho humbuku uvnitř naší hlavy. Navíc chůze je pro člověka tím nejpřirozenějším pohybem. Tělo spouští ozdravný proces re~generace a my se pak cítíme (i když občas třeba i zpocení ), dočista blažení a plni životadárné energie, celiství a v naprostém souladu se vším, čím jsme a co nás obklopuje.Pocítění Jedno-ty

Jsme v přímém spojení s přírodou, naší moudrou Matkou a věčnou tvořitelkou. Dech je plynulý a pravidelný, naše duše spokojená a radostná, mysl se zklidňuje a dostává nové inspirativní podněty. Během doprovázené pouti dochází k hlubokému souznění, spočinutí a procitnutí k naší pravé podstatě. Jsme na cestě k sobě samému. Potlačené emoce vyplouvají na povrch, naše srdce se otevírá a my můžeme snáze nahlédnout do svého nitra a pochopit zažité programy a vzorce chování. S úžasem a nadšením konečně objevujeme tu krásu uvnitř i kolem nás.

A to je přesně to, oč tu běží a dává smysl doprovázené pouti. Plně se otevřít své intuici, cítit a prožívat přítomnost. Teprve pak přicházejí niterné změny, které nastartují proces naší osobní transformace.

Neumíš si to zatím plně přestavit a nevíš, co Tě asi tak může na pouti potkat?

Podrobnější přiblížení a možný průběh poutí najdeš v uveřejněném článku inspirativního portálu  Spiritual Planet nebo Průvodci zdravím ale i Flowee

Osobní Vítězství  

Abychom z tohoto prožitku vytěžili co nejvíce, doporučuji se na doprovázenou pouť předem připravit.

Pokud Tě napadne, že něco podobného můžeš podniknout i sám/a, tak máš samozřejmě pravdu. Zkušený průvodce Ti však na cestě ukáže, jak si celý proces zvědomit, nastaví osobní zrcadlo, položí vhodné otázky ve správný okamžik, upozorní na zdánlivě náhodná znamení v okolní přírodě. Velmi přínosné je také společné sdílení v průběhu doprovázené poutě, přičemž zachování morálního kodexu je zde naprostou samozřejmostí.

V přírodě je přirozené, že putující občas jdou a mlčí. V těchto chvílích se obvykle odehrává to nejdůležitější na Tvé doprovázené pouti…

 

Jak to vnímají samotní poutníci?                                                               Jak je stanovena odměna za pouť?