Morální kodex, který ctím nejen při své práci

Základní filozofie a mé hodnoty:

Celoživotní motto: Jsem přesvědčen, že každý z nás je naprosto jedinečný, vše souvisí se vším, nic není náhoda a všichni jsme součástí celistvé Jednoty společné Vesmírné rodiny.

     Kam směřujeme svoji soustředěnou pozornost, tam to sílí a roste. Stejně tak jako kdykoliv tříštíme pozornost, oslabujeme se.
     Vždy bez výjimky dostáváme přesně to, co jsme vyslali. Platí tedy všem dobře známé:

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
Vzletné kameny v mých pevných pravidlech

    Jednej vždy tak, jak by sis přál/a, aby bylo jednáno i s Tebou.
        Věřím, že každá bytost je odrazem božské tvořivosti a láskyplné celistvosti, proto jsme každý tak naprosto ojedinělý a neopakovatelný.
       Ctím individualitu každého jedince, jeho přístup, postoje a názory, které reflektují jeho aktuální vývoj a míru poznání.
      Uznávám, že každý člověk je sám sobě tím nejsvrchovanějším expertem na vlastní životní příběh a roli, kterou v něm zastává.
   Respektuji soukromí, intimitu a svobodné rozhodnutí každého jednotlivce.
    Aplikuji zásadu naprosté diskrétnosti a absolutní důvěrnosti sdělených informací s výjimkou případů odsouhlasených samotným poutníkem.
    Vše vyřčené je dobré si také ověřit i u jiných dalších ideálně nezávislých zdrojů, kterým poutník důvěřuje.
    Věnujeme se společně především těm pozitivním aspektům osobnosti a vlivům osobních příběhů, které dále rozvíjíme a podporujeme.
       Pocit naprostého bezpečí (fyzického, psychického i spirituálního), vzájemné důvěry a prožívání radostných okamžiků je pro mne hlavní prioritou.
     Poutník si sám stanoví místo, úroveň, délku, směr a tempo poutě, včetně cíle, kterého chce dosáhnout, stejně tak jako témata a míru otevřenosti našeho sdílení.                   Vždy má svrchované právo na mé výzvy či otázky bez udání důvodů zareagovat: „Ne, díky, to stačí. O tom nechci mluvit.“ a již se k tomu nevracíme.
  .