Má cesta životem…

Život je proces neustálé transformace ať už jde o změny vnitřní či vnější, ale vždy má jistý vývoj a své tempo, jakým se tyto přeměny odehrávají.

Jsem přesvědčen, že každý z nás je naprosto jedinečný, vše souvisí se vším, nic není náhoda a všichni jsme součástí celistvé Jednoty společné Vesmírné rodiny.

Má současná cesta v této podobě byla započata ne náhodou ve stejném roce, kdy vyšla první ucelená publikace Permaculture od autorů Billa Mollisona a Davida Holmgrena, což položilo pevné základy novému životnímu směru – permakultuře. S touto koncepcí jsem se však seznámil až v době, kdy jsem téměř přestával věřit, že najdu vskutku ukotvení v tomto světě. A to jak v rovině filozofické, tak především v oblasti praktického konání, abychom nezůstali jen u honosného tlachání 🙂Čekání na osvícení ..:-)

V běžném vzdělávacím systému, kde jsem strávil téměř čtvrtstoletí, jsem na své niterné touhy a otázky nebyl schopný obdržet adekvátní odpovědi a tak nezbývalo nic jiného než sáhnout po inspirující literatuře do tátovy knihovny. Tam jsem nacházel mnoho informací, které se mnou rezonovaly, a intuitivně jsem cítil, že to podstatné mě žádná škola nenaučí. Už tehdy jsem se snažil uchovat si  Boh-a-Ty vnitřní svět, který bych mohl neustále rozvíjet přinejmenším pro vlastní potěchu. Převážně jsem vycházel z teorie: podpoř sám sebe a přispěješ tak k obnově celého světa. A tak jsem začal u sebe a vydal se na nikdy nekončící cestu za poznáním. Zprvu šlo jen o pouhé vzletné úvahy a teoretické filozofování, posléze jsem začal sbírat stále větší střípky i praktického poznání do mé vysněné mozaiky, která tvoří páteř dnešních dnů. Jsem vděčný za vše, co jsem dosud prožil a pochopil, i za to, co na mě čeká. Vítám každou příležitost k sebe-poznání a sebe-realizaci. Všechno se mění a my rosteme úměrně v souladu se svým uvědoměním. Věřím, že nic se neděje náhodou. Každý krok je přínosný a vede nás vzhůru po vertikální spirále k uvědomění. I když se mi někdy zdá, stejně jako možná třeba i Tobě, že se točím stále ve stejném kruhu. Není tomu tak a je to v naprostém pořádku.

Stoupání k poMYSLnému vrcholu :-)

Jako primárně vizuální typ jsem neustálým pozorovatelem všeho kolem sebe. To mě v minulosti často odvádělo od toho doopravdy podstatného, kdy jsem sice vnímal mnohé, ale už nezbýval čas a prostor na to podstatné a tudíž naplnění nepřicházelo. Pochopení tohoto svého vnitřního nastavení mi pomohlo uvědomit si svůj potenciál a začít ho využívat v plné míře.

Věnoval jsem se různorodým profesím jak pro malé české firmy, tak i nadnárodních gigantů, jejichž pojítkem bylo povětšinou využití IT konzultačních služeb. Dlouhá léta jsem strávil v korporátní sféře, kde jsem z dlouhodobého hlediska vnímal, že se jedná převážně o NE-zdravé a NE-mocné prostředí z vícero aspektů. Proto jsem dále hledal a šel od zaměstnání k povolání směrem k mému poslání. Nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že nejlepší zaměstnavatel pro mou duši bude jen mé tělo a okolní příroda. Jakmile jednou poslechneme hlas svého vnitřního volání a odvážíme se vykročit za svými sny ze zdánlivého bezpečí systému, vše se změní. Možná zjistíme, že tudy cesta nevede a budeme nuceni vydat se jinudy. Ale už nikdy nám nikdo nevezme ten úžasný pocit vlastní svobody a vnitřního naplnění. Věřím, že kdo hledá, najde, a jsem pevně přesvědčen, že každý z nás má obrovský potenciál omezený pouze svou myslí, představami a intenzitou bytostné touhy. A přesně v tomto duchu probíhá i má tulácká cesta pod vedením moudrých učitelů.

"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."
                                        ...
"Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, směřuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému."
                                                                      Mistr Jan Werich

Dlouho jsem hledal různé metody, techniky, systémy a způsoby učení jak propojit vše, co mě naplňuje a je zároveň přínosné nejen pro mě, ale zejména pro ostatní. Toužil jsem najít své poslání a dělat to, co mě bude vzdělávat, rozvíjet, rozšiřovat mé přirozené schopnosti a talenty, bystřit smysly a intuici. To, co mi bude dávat smysl a motivovat k dalšímu vědomému tvoření. A hlavně to,  čím budu skutečně přínosný svému okolí. Skloubit všechny tyto představy včetně vyrovnaného rodinného života není zcela jednoduché, přesto však vskutku vnímám a cítím, že směřuji po své pravé cestě domů. A díky tomu mohu snad i Tobě dnes předat kapku tolik potřebné inspirace, energie a odvahy k dalšímu zaměření a počínání. Důležité je vykročit z rutiny všedních dní a učinit rozhodnutí vedoucí k jednání.Okamžik spočinutí...

              "Lidé, kteří nevěří, že je možné něco udělat, by neměli rušit ty, kteří to dělají." J. Canfield a M.V.Hansen 
                                     ...
                  "Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit." P. Coelho, Alchymista

Vše, co mě kdy utvářelo, zanechalo svůj otisk zformovaný v podobě hodnot, kterými se řídím a které jsou součástí mého každodenního života.

Společně s mojí ženou a třemi dětmi směruji k naplnění svých snů a vizí. Budujeme rodový statek v permakulturním duchu po vzoru Anastasie a usilujeme o zdokonalení našeho životního prostoru v souladu s okolní přírodou. 

< Chceš mi cokoliv sdělit? >