(Ne)tradiční služby se širokým přesahem

Prosvětlení dlouho spřádaných pavučin

Do mé různorodé nabídky po vzoru Ferdy mravence, tedy čím mohu být prospěšný, patří především tyto oblasti:

 • Doprovázené poutě – tajuplnou fyzickou i metafyzickou krajinou
 • Individuální, skupinové nebo i specifické poradenství naprosto bez jakýchkoliv rozdílů
 • Konzultace na vybrané téma s přístupy jeho efektivního zpracování
 • Podpora (nejen) v zátěžových situacích a možnosti přirozených řešení
 • Otevření vlastního srdce, aneb zkratka cestou domů
 • Broušení vlastního drahokamu, aneb objevení své vnitřní podstaty a využití tak skutečného potenciálu

Permakulturní systém

 • Svobodný životní styl – skutečná cesta za voláním svého srdce
 • Základní principy permakultury – důmyslný ucelený systém s důrazem na praktické všestranné využití
 • Tvořivá soběstačnost – plynulý přechod k nezávislosti
 • Uspořádání přednášek na vybrané téma

 • My jako součást naší rodinyPrvní prosperující firma – vlastní rodina
 • Zdravý domácí přístup – co všechno a jak nás ovlivňuje
 • Respektující výchova dětí – děti jsou našimi učiteli
 • Vzájemné smysluplné propojování, jelikož vše souvisí se vším, nic není náhoda a všichni jsme součástí Jednoty
 • Má přidaná hodnota netkví pouze v tom, že se podělím o své bohatství, ale zejména společně objevíme a vyzdvihneme zdroj Tvého vlastního bohatství na cestě k prosperitě

Vyváženost

 • Vědomé podnikání – uplatnění moderních postupů s ušlechtilými principy našich moudrých předků
 • Změna nefunkčních myšlenkový vzorců a zahájení energie spolu~tvoření
 • Nastavení vyváženého nejen pracovního tempa – životní rovnováha
 • Projektové řízení, optimalizace a naprosté zefektivnění stávajících postupů včetně aplikace vhodných procesů a zavedení inovativních nástrojů, popř. i průběžných kontrolních mechanismů
 • Tvorba osobitých webových prezentací i e-shopových řešení a technická podpora přívětivou a pochopitelnou formou i pro netechnicky orientované jedince

Lidská energie

 • Uvědomění si a procítění celého těla, holistický pohled na lidskou bytost
 • Dokonalá péče o tělo pomocí nejen unikátních přírodních ozonových produktů
 • Využití sportovních aktivit k intenzivnímu prožitku třeba i pro handicapované
 • Možnost sdílení osobních zkušeností a životního přístupu nejen k DMO