Co předchází tomu, než se společně vydáme na doprovázenou pouť?

Aby byla doprovázená pouť opravdu přínosná, je třeba zvážit, co od ní jako putující, případně ode mě jako průvodce očekáváš a stanovit si tak vlastní ZÁMĚR a CÍL samotné poutě.Jasný záměr

K tomu Ti může přispět, když si např. zodpovíš následující otázky:

Co chci na pouti zanechat, resp. čeho je zapotřebí se zbavit, vzdát se?

Co si chci z pouti odnést, resp. co toužím prožít, pochopit a skutečně procítit?

Čeho chci poutí dosáhnout, jaký je můj osobní příběh a jaké je mé aktuální téma ke zpracování?

Obecně platí, že čím jasnější a přesnější je zadání, tím snadněji je možné dostat se i k cíli.

Jelikož se nic neděje náhodou, předpokládám, že ani Ty nejsi na těchto stránkách úplně bezdůvodně a myšlenka doprovázené poutě je Ti tak blízká.

Zřejmě je nyní ten správný okamžik, zamyslet se nad tématy jako jsou např.:

Co Tě momentálně nebo dlouhodobě tíží?

Jaký je Tvůj aktuální stav (na úrovni fyzické, mentální a spirituální)?

Co toužíš ve svém životě změnit?Utřídění myšlenek

Jaké máš vztahy (sám/a k sobě, rodinné, partnerské, pracovní, zájmové,…)?

Zda Tě naplňuje práce či povolání, kterému se věnuješ?

Jaké máš sny k naplnění?

Jaké jsou Tvé cíle, co je Tvým posláním, zda vskutku uplatňuješ svůj přirozený talent?

Jaké máš hodnoty, zda jsi s nimi spokojen/a a plně v souladu?

Nalézání a znovu objevování osobní vize.

Významné životní události a přechodové stavy.

Jakou máš energetickou bilanci a z toho odvíjející se životní prosperitu (nejen finanční)?

Kdo jsi, kam směřuješ a co je pro Tebe smyslem života?

V co a proč věříš?

Pokud Tě při čtení těchto řádků napadají další otázky, na které hledáš odpovědi, jsi na dobré cestě ke změně a zároveň blíž sám k sobě. Jak razantní bude tato změna, to záleží jen na Tobě, Tvé připravenosti, odhodlání a touze vyjít vstříc za poznáním sebe samého.

Zda podnikneme pouť jednodenní, vícedenní nebo dokonce i několika(tý)denní, je otázka Tvého času (ekvivalentně i řádného vyrovnání dle mého obchodního modelu) a niterné potřeby, přijíttomu alespoň trochu na kloub.

To jakým způsobem se bude doprovázená pouť odehrávat, záleží především na Tobě (viz. poslední bod morálního kodexu).

Několik (ideálně tak 7 – 12) dní před zahájením samotné poutě vřele doporučuji:

Pozorně sledovat a vnímat okolní události, lidi, pocity a emoce, které v tobě vyvstanou. Také sny mohou být dobrým vodítkem. Klidně si vše i zapisuj.

Přestat sledovat veřejná média, zejména zpravodajství a hororové či válečné filmy.

Pro jasnost vnímání a lehkost bytí vyloučit nebo alespoň výrazně omezit konzumaci masa, mléka a mléčných výrobků, cukru, kofeinu, alkoholu, tabáku a jiných drog.

 Otevři všechny své smysly intenzivnímu vnímání, nastav veškeré senzory do pohotovostního režimu a vnímej vše, co se kolem Tebe v daný okamžik děje. Zklidni svoji mysl, medituj, otevři se své intuici, poslouchej reakce těla a volání svého srdce.

Projdi si svůj dosavadní život a zmapuj si pro Tebe významné události a okamžiky. Prohlédni si staré fotografie a opraš vzpomínky z dětství a dospívání, které ti taktéž přinesou cenné svědectví.

Během poutě je potřeba nebýt v kontaktu se svou předchozí realitou a zároveň je žádoucí si vyhradit čas jen plně pro sebe. Oznam prosím předem rodině, kolegům, přátelům a příbuzným, že v tento čas budeš nedostupný/á. Mobil ani jiné zařízení Tě tak nebude rušit a zůstane po celou dobu putování vypnuté.

Nic z výše uvedeného není rozhodně povinné. Je to jen návod ke zvědomění Tých skutečných potřeb a naladění se na Tebou stanovený cíl.

Stejně tak se koukni na malé ohlédnutí předchozích poutníků, pro lepší představu, k čemu je příprava a co lze například na doprovázené pouti zažít.

Co si pak vzít na Tvojí pouť s sebou:

 Základem jsou dobře prošlápnuté boty, nejlépe nepromokavé, které Ti umožní pohodlnou celo/vícedenní chůzi.

Pohodlný batoh je pro poutníka jistě přínosný, udržuje ho mimo jiné nohama pevně na zemi.Vzhůru za světlem

Oblečení dle situace. Moc se mi líbí heslo: Není špatné počasí, jen nevhodně oblečený poutník. Takže pláštěnku nebo pončo s sebou a jinak pohodlné oblečení do volné přírody.

Láhev na vodu, dostatek tekutin a jídla podle zvolené trasy. Převážně jsme celý den mimo civilizaci.

Polštářkové náplasti a pokud pravidelně užíváš, tak potřebné léky.

Zápisník a tužku pro zaznamenání AHA momentů, prožitků a vzniklých úkolů z proběhlé poutě.

 Při vícedenních poutích pak spacák, karimatku, svítilnu a hygienické potřeby.

V neposlední řadě pak otevřené srdce, mysl, zrak (i vnitřní) a dobrou náladu 😀

.

< Těším se na brzkou společnou doprovázenou pouť >